how to develop own website

Mzdová agenda - Komárno

Balance-accounting.sk

Balance (accounting) s.r.o.
Dunajské nábrežie 14,
945 01 Komárno 


A Komplexné spracovanie mzdovej agendy:

  • Výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov
  • Spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad
  • Príprava obálok s výplatnou páskou pre každého zamestnanca
  • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
  • Príprava bankových prevodov v papierovej alebo elektronickej forme
  • Spracovanie potrebných potvrdení

Zavolajte nám:Kancelária: +421 907 792 510
Ing. Vanek Szabina

© Copyright 2019 Balance-accounting - All Rights Reserved