website templates free download

Vedenie účtovníctva Komárno

Balance-accounting.sk

Balance (accounting) s.r.o.
Dunajské nábrežie 14,
945 01 Komárno 


Vedenie účtovníctva zahŕňa jednoduché aj podvojné účtovníctvo.

Jednoduché účtovníctvo sa používa pri fyzických osobách, zatiaľ čo vedenie podvojného účtovníctva sa používa pre právnické osoby. Ponúkame nasledovné služby:

 • Účtovanie hlavnej knihy a denníka
 • Účtovanie peňažných príjmov a bankových výpisov
 • Účtovanie došlých a vyšlých faktúr
 • Spracovanie podkladov a evidenicia DPH
 • Spracovanie dane u motorových vozidiel
 • Evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku a štatistické úrady,spracovanie Intrastatov
 • Príprava výkazov k DPPO a k DPFO
 • Zastúpenie na rôznych úradoch
 • Vybavenie žiadostí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 • Zastupovanie klienta pri daňovej kontrole
 • Pripravenie celkovej ročnej súvahy a účtovnej závierky
 • Elektronické a internetové riešenia
 • Príprava a spolupracovanie pri auditnej kontrole a pri vypracovaní ekonomického znalectvaZavolajte nám:

Kancelária: +421 907 792 510
Ing. Vanek Szabina

© Copyright 2019 Balance-accounting - All Rights Reserved